REYMONTÓWKA LII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta
Warszawa 01-882 ul.Żeromskiego 81

Konto Rady Rodziców: Santander Bank Polska S.A. Nr rachunku: 15 1500 2022 1220 2000 4599 0000 Zespół Szkół nr 18 ul. Żeromskiego 81 01-882 Warszawa
Z dopiskiem: darowizna na radę rodziców- imię i nazwisko ucznia, klasa.User Record Viewer

Nasza szkola wspólpracuje z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10

Moda na czytanie

Konkursy, konkursy!
Drodzy uczniowie!

Serdecznie zapraszamy do zakładki KONKURSY. Znajdziecie tam kilka możliwości do pokazania swoich możliwości, ukazania swoich talentów i zarobienia kilkudziesięciu pożądanych punktów. Zachęcamy do wzięcia udziału we wszystkich, ale choćby w jednym.

Grono Pedagogiczne>

5 listopada 2018
Akcja Krwiodawstwa

W dniu 10 października 2018 r. (środa) w godzinach od 9.00 -13.00 odbędzie się w szkole akcja krwiodawstwa. Warunkiem uczestnictwa jest dobry stan zdrowia i ukończone 18 lat. Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się do p. M. Piotrowskiej- Guzek ( sala 31) oraz J. Zaczewskiej (biblioteka szkolna).


1 października 2018

14 września w naszej szkole uczniowie mieli możliwość wpisania się do Księgi Wolności z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Była to niepowtarzalna okazja, by napisać kilka słów i złożyć własnoręczny podpis w "Warszawskiej Księdze Wolności", stanowiącej świadectwo tożsamości i dumy narodowej oraz przesłanie dla przyszłych pokoleń. Z zebranych wpisów powstanie Warszawska księga Wolności, która 13 października 2018 roku zostanie umieszczona w kapsule czasu na następne 100 lat.Uwaga uczniowie klas I

Uczniowie klas pierwszych, którzy posiadają orzeczenia, opinie psychologiczne z poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni specjalistycznych, proszeni są o dostarczenie niniejszych dokumentów do pedagoga szkolnego do dnia 07.09.2018 r. (kserokopie) w związku z koniecznością zaplanowania wsparcia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Stypendium "POSIŁEK DLA UCZNIA"

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie dożywiania uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej. O stypendium "Posiłek dla ucznia" można się ubiegać w sytuacji gdy rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków ze środków pomocy społecznej. Wsparcie z Ośrodków Pomocy Społecznej jest zawsze pierwszym źródłem finansowania bezpłatnych posiłków dla uczniów.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pedagogiem szkolnym osobiście lub tel. (22 834 72 01) do dnia 07.09.2018 r.

Stypendium szkolne

W roku szkolnym 2018/2019 istnieje możliwość uzyskania przez uczniów pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego przyznawanego przez Urząd m.st. Warszawy.

Podstawowe kryteria przyznawania stypendium:

    a) zamieszkanie ucznia na terenie Warszawy
    b) miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia za miesiąc sierpień nie może być większa niż 514 zł

Stypendium socjalne wypłacane jest tylko i wyłącznie na podstawie przedłożonych rachunków obejmujących zakupy związane z realizacją obowiązku kształcenia.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pedagogiem szkolnym osobiście lub tel. (22 834 72 01) do dnia 12.09.2018 r.

27 sierpnia 2018
Współpraca na platformie eTwinning

Nasza szkoła w lutym rozpoczęła współpracę ze szkołą hiszpańską w projekcie online na platformie eTwinning. Projekt zatytułowany PS:Join our cultural pledge dotyczył dziedzictwa kulturowego. Uczniowie w międzynarodowych zespołach stworzyli filmiki przekazujące wiadomość dla innych jak ważne jest zachowanie dziedzictwa kulturowego w wielu aspektach naszego życia. Ponadto powstało czasopismo online w którym porównaliśmy elementy kultury hiszpańskiej i polskiej oraz wskazaliśmy wspólne dla nas wartości. W tym magazynie można obejrzeć również nasze filmy i zagrać w gry online. Zapraszamy do obejrzenia efektów naszej pracy pod adresem: https://madmagz.com/magazine/1356878??czna ilo?a newsów: 259 :: Strona 2 z 52
[Pierwsza][Poprzednia] [Nastepna] [Ostatnia]
:: Reymontowka.wer.pl (c)::