REYMONTÓWKA LII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta
Warszawa 01-882 ul.Żeromskiego 81

Konto Rady Rodziców: Santander Bank Polska S.A. Nr rachunku: 15 1500 2022 1220 2000 4599 0000 Zespół Szkół nr 18 ul. Żeromskiego 81 01-882 Warszawa
Z dopiskiem: darowizna na radę rodziców- imię i nazwisko ucznia, klasa.User Record Viewer

Nasza szkola wspólpracuje z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10

Moda na czytanie


14 września w naszej szkole uczniowie mieli możliwość wpisania się do Księgi Wolności z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Była to niepowtarzalna okazja, by napisać kilka słów i złożyć własnoręczny podpis w "Warszawskiej Księdze Wolności", stanowiącej świadectwo tożsamości i dumy narodowej oraz przesłanie dla przyszłych pokoleń. Z zebranych wpisów powstanie Warszawska księga Wolności, która 13 października 2018 roku zostanie umieszczona w kapsule czasu na następne 100 lat.Uwaga uczniowie klas I

Uczniowie klas pierwszych, którzy posiadają orzeczenia, opinie psychologiczne z poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni specjalistycznych, proszeni są o dostarczenie niniejszych dokumentów do pedagoga szkolnego do dnia 07.09.2018 r. (kserokopie) w związku z koniecznością zaplanowania wsparcia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Stypendium "POSIŁEK DLA UCZNIA"

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie dożywiania uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej. O stypendium "Posiłek dla ucznia" można się ubiegać w sytuacji gdy rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków ze środków pomocy społecznej. Wsparcie z Ośrodków Pomocy Społecznej jest zawsze pierwszym źródłem finansowania bezpłatnych posiłków dla uczniów.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pedagogiem szkolnym osobiście lub tel. (22 834 72 01) do dnia 07.09.2018 r.

Stypendium szkolne

W roku szkolnym 2018/2019 istnieje możliwość uzyskania przez uczniów pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego przyznawanego przez Urząd m.st. Warszawy.

Podstawowe kryteria przyznawania stypendium:

    a) zamieszkanie ucznia na terenie Warszawy
    b) miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia za miesiąc sierpień nie może być większa niż 514 zł

Stypendium socjalne wypłacane jest tylko i wyłącznie na podstawie przedłożonych rachunków obejmujących zakupy związane z realizacją obowiązku kształcenia.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pedagogiem szkolnym osobiście lub tel. (22 834 72 01) do dnia 12.09.2018 r.

27 sierpnia 2018
Współpraca na platformie eTwinning

Nasza szkoła w lutym rozpoczęła współpracę ze szkołą hiszpańską w projekcie online na platformie eTwinning. Projekt zatytułowany PS:Join our cultural pledge dotyczył dziedzictwa kulturowego. Uczniowie w międzynarodowych zespołach stworzyli filmiki przekazujące wiadomość dla innych jak ważne jest zachowanie dziedzictwa kulturowego w wielu aspektach naszego życia. Ponadto powstało czasopismo online w którym porównaliśmy elementy kultury hiszpańskiej i polskiej oraz wskazaliśmy wspólne dla nas wartości. W tym magazynie można obejrzeć również nasze filmy i zagrać w gry online. Zapraszamy do obejrzenia efektów naszej pracy pod adresem: https://madmagz.com/magazine/1356878


Witaj lato na Bielanach!
Parada na Bielanach

W sobotę 9 czerwca na trasie Metro Wawrzyszew - Metro Słodowiec przeszła parada bielańskich szkół, towarzystw i urzędów, witając tym samym lato na Bielanach.

Mieszkańcom oraz ich włodarzom towarzyszyły zespoły artystyczne, które uczestniczyły również w pikniku, który odbył się po zakończeniu parady.

A oto kilka zdjęć z parady.

Piknik zakończył się w godzinach wieczornych koncertem Macieja Maleńczuka.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z wydarzenia.


9 czerwca 2018
Pięciobój matematyczny

Dnia 19 lutego 2018 r.  w Zespole Szkół Nr 18  odbył się konkurs matematyczny ?Pięciobój matematyczny ?.

W konkursie wzięło udział 211 uczniów z bielańskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu były:

  1. Popularyzacja matematyki wśród uczniów.
  2. Rozwijanie  zainteresowań matematycznych.
  3. Umiejętność logicznego  i twórczego myślenia.
  4. Wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym.
  5. Integracja środowiska uczniowskiego.

Dnia 16 maja odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród . Wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a każdy uczestnik otrzymał dyplom.  Gali towarzyszyła miła atmosfera, wspomnieliśmy w prezentacji jak wyglądały przygotowania do konkursu oraz sam konkurs. Przygotowaliśmy złote myśli matematyczne, wiersze i anegdoty.

Serwis fotograficzny

Organizatorem konkursu była Pani Dyrektor ZS Nr 18 Elżbieta Królak, a koordynatorem Pani Ewa Majewska.

Zapraszamy za rok!


16 maja 2018

??czna ilo?a newsów: 257 :: Strona 2 z 52
[Pierwsza][Poprzednia] [Nastepna] [Ostatnia]
:: Reymontowka.wer.pl (c)::