REYMONTÓWKA LII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta
Warszawa 01-882 ul.Żeromskiego 81

Konto Rady Rodziców: Santander Bank Polska S.A. Nr rachunku: 15 1500 2022 1220 2000 4599 0000 Zespół Szkół nr 18 ul. Żeromskiego 81 01-882 Warszawa
Z dopiskiem: darowizna na radę rodziców- imię i nazwisko ucznia, klasa.
Dyrektor szkoły: mgr Elżbieta Królak,
v-ce dyrektor: mgr Beata Rafał
kierownik szkolenia praktycznego: mgr Małgorzata Małyska


LII Liceum Ogólnokształcące istnieje od 1990 roku. W pierwszym roku szkoła liczyła tylko dwie klasy pierwsze. W bieżącym roku szkolnym jest sześć klas pierwszych, sześć drugich i cztery klasy trzecie. Zajęcia sportowe odbywają się w dwóch salach gimnastycznych.

Bogate zbiory biblioteki szkolnej liczące ponad 40 tysięcy woluminów są na bieżąco uzupełniane nowościami wydawniczymi a czytelnia dysponuje ponad 80 tytułów czasopism a także wideo teką lektur szkolnych i filmów. W szkole jest stała opieka pielęgniarska, prowadzony jest bufet. Organizowane są kiermasze książki oraz wiele ciekawych imprez i akcji. Inicjatywę przejawia Samorząd Szkolny.

W budynku szkoły istnieją jeszcze: 
Technikum Księgarskie - wszystkie zaś tworzą Zespół Szkół nr 18.


A to kadra pedagogicza
:: Reymontowka.wer.pl (c)::