REYMONTÓWKA LII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta
Warszawa 01-882 ul.Żeromskiego 81

Konto Rady Rodziców: Santander Bank Polska S.A. Nr rachunku: 15 1500 2022 1220 2000 4599 0000 Zespół Szkół nr 18 ul. Żeromskiego 81 01-882 Warszawa
Z dopiskiem: darowizna na radę rodziców- imię i nazwisko ucznia, klasa.
dojazd autobusami linii: 110, 112, 114, 116, 184, 303, Ł
dojazd tramwajami linii: 11, 22, 28, 33, 35
METRO
:: Reymontowka.wer.pl (c)::