REYMONTÓWKA LII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta
Warszawa 01-882 ul.Żeromskiego 81

Konto Rady Rodziców: Santander Bank Polska S.A. Nr rachunku: 15 1500 2022 1220 2000 4599 0000 Zespół Szkół nr 18 ul. Żeromskiego 81 01-882 Warszawa
Z dopiskiem: darowizna na radę rodziców- imię i nazwisko ucznia, klasa.Kontakt

LII Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Stanisława Reymonta

ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa

tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63


w sprawie uwag na temat funkcjonowania szkoły proszę o kontakt pod adresem:
dyrekcja@zs18.edu.pl


:: Reymontowka.wer.pl (c)::